Kostprijsanalyse Windenergie op Land

Gepubliceerd: 06/07/2017

De kostprijs van elektriciteit uit windturbines op land, uitgedrukt in de levelised cost of electricity (LCoE), laat een voortdurende daling zien waarvan het einde nog niet in zicht is. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) heeft een kostprijsreductieprogramma in het leven geroepen, waarbij de belangrijkste mogelijkheden en aanknopingspunten voor verdere kostprijsreductie in kaart worden gebracht. Het streven is dat wind op land op termijn zonder instrumenten als de SDE+-regeling rendabel kan worden geëxploiteerd.

In opdracht van NWEA heeft Ecofys een verkenning gemaakt naar dit potentieel voor kostprijsreductie. Hierbij is voor een aantal karakteristieke projectconfiguraties de kostprijs (LCoE) berekend, én het effect van technologische-, systeem- en institutionele innovaties en maatregelen op deze kostprijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gerenommeerde Ecofys kostenmodel dat in eerste instantie voor wind op zee is ontwikkeld. De kostprijs van windenergie op land kan al op redelijk korte termijn worden gereduceerd met 30-40%.

Systeem- en institutionele maatregelen kunnen aanzienlijk bijdragen aan deze kostenbesparingen door de volgende samenhangende en elkaar versterkende effecten:

  • het wegnemen van een aantal project-risico’s die de kosten en/of termijnen van de projectontwikkelingsfase vergroten,
  • het verlagen of wegnemen van een deel van de kosten bij projectontwikkelaars (b.v. voorbereiden van vergunningen door overheid in combinatie met en tender, niet in rekening brengen van grondkosten, lagere gemeentelijke leges),
  • het verlagen van de kosten van kapitaal, en
  • het vergroten van de concurrentie tussen projectontwikkelaars en technologie-leveranciers.

De kostprijsreductie van windenergie op land is daarmee voor een belangrijk deel een organisatorische en maatschappelijke uitdaging, waarbij enerzijds de industrie, anderzijds de samenleving en overheid een belangrijke rol spelen. 

Aanvullende informatie vindt u op: nwea.nl

Uw contactpersoon

Michiel Müller
Management Team
E-mail
David de Jager
Urban Energy
E-mail