Systeemkosten van warmte voor woningen

Gepubliceerd: 26/11/2015

In deze studie hebben Alliander, ECN, Gasunie (GTS), TenneT en Ecofys zich gericht op de vraag wat nieuwe technologische ontwikkelingen gaan betekenen voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het energiesysteem van de toekomst. Uniek en cruciaal in dit project is de inbreng en gezamenlijke kennisopbouw van de betrokken netbeheerders Alliander, Gasunie en TenneT geweest.
Per scenario levert de studie inzichten in de resulterende emissies en de hiermee verband houdende kosten op. Daarbij stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:

  1. Welke energiedragers en technologieën kunnen een rol spelen in de huishoudelijke warmtevraag? 
  2. Hoe beïnvloeden keuzes voor het invullen van de huishoudelijke warmtevraag binnen de energietransitie de emissies en de kosten in de keten van productie, transport, distributie en verbruik? 
  3. Wat is de benodigde capaciteit in de verschillende delen van de Nederlandse transmissie- en distributie-infrastructuur die met technologiekeuzes samenhangen, en welke kosten hangen daarmee samen?

Uw contactpersoon

Timme van Melle
Energy Systems and Markets
E-mail