Water als bron van duurzame energie

Omgevingseffecten van zes energietechnologieën

Gepubliceerd: 01/07/2010

In opdracht van: Deltares, in het kader van WINN (Waterinnovatie Rijkswaterstaat).

In dit rapport zijn de omgevingseffecten van zes energietechnologieën met water beschreven.:

  • warmte koude opslag
  • getijdenstroming
  • getijdenenergie op verval
  • golfenergie
  • aquatische biomassa en
  • osmose-energie (blue energy).

Het rapport bouwt voort op het rapport Water als bron van duurzame energie. Energiebalans en omgevingseffecten van energie-technologieën met water, dat in 2009 door Ecofys in opdracht van Deltares is opgesteld. In het traject dat volgde op deze eerste studie, zijn de omgevingseffecten en de energiebalansen onafhankelijk van elkaar verder bestudeert. Dit heeft geresulteerd in twee rapporten: Water als duurzame energiebron: aanbevelingen en energieterugverdientijden van acht technologieën en het onderliggende Water als duurzame energiebron: omgevingseffecten van zes energietechnologieën.