Voorrang voor duurzaam

Gepubliceerd: 01/07/2010

Het blijkt dat het toewerken naar de doelen zoals geformuleerd in het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat’ niet op het gewenste tempo ligt. Om de doelstellingen te behalen is daarom een aanvullend instrumentarium nodig.

In de notitie ‘Voorrang voor Duurzaam’, geschreven in opdracht van Transitieplatform Duurzame Elektriciteitsvoorziening, geven wij antwoord op de vraag hoe voorrang voor duurzame energie en warmte-kracht-koppeling (WKK) op de stroommarkt gewaarborgd kan worden. Bovendien bespraken wij de aanbevelingen met een tiental belanghebbende (markt)partijen.

De aanbevelingen zijn gebaseerd op onze uitgebreide kennis met betrekking tot de werking van stimuleringsrelingen en ervaring met toepassingen in andere landen van de Europese Unie.