The Energy Report

A fully sustainable and renewable global energy system is possible by 2050

Gepubliceerd: 03/02/2011

The Energy Report beschrijft hoe de hele wereld in de komende veertig jaar kan overschakelen op volledig duurzame energie. Het rapport bevat een gedetailleerde analyse en scenario van Ecofys en een toelichting van wereldwijde natuurbeschermingsorganisatie WWF. Centraal staat de fundamentele vraag: ‘Kan de hele wereld tegen 2050 zijn overgestapt op volledig duurzame energie?’

In het geschetste scenario wordt gekeken naar alle aspecten van het wereldwijde energieverbruik en alle mogelijkheden om in de mondiale energiebehoefte te voorzien met duurzame energie. De hoofdconclusies: Met de huidige technologie kan duurzame energie tegen 2050 voorzien in 95% van de mondiale energiebehoefte. Dit kan worden bereikt met behoud van het huidige wooncomfort. En de lange-termijnvoordelen van deze omschakeling kunnen de kosten die er tussen nu en 2050 voor moeten worden gemaakt ruimschoots overtreffen.

Een volledige overschakeling naar duurzame energie vereist dat fossiele brandstof niet langer wordt gebruikt om te voorzien in de energiebehoefte. Toeleveringsketens en markten voor energie zullen moeten veranderen. Er zullen lastige keuzen moeten worden gemaakt. The Energy Report (TER) biedt een blauwdruk voor de overschakeling.

Vind meer informatie over het Energy Report op: wwf.panda.org

Aanvullende informatie is ook beschikbaar in de wetenschappelijke publicaties over