Spaar Het Klimaat: De vrijblijvendheid voorbij

Gepubliceerd: 01/03/2010

In dit rapport beoordeelt de Stichting Spaar Het Klimaat een aantal maatregelen dat in de politiek en maatschappelijke discussie de afgelopen jaren nadrukkelijker in beeld zijn gekomen. Daarmee laten marktpartijen, verenigd in de Stichting, zien dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen en het draagvlak voor energiebesparingsmaatregelen wil vergroten. In dit rapport treft u de belangrijkste maatregelen aan, evenals voor- en tegenargumenten.