South north dialogue - equity in the greenhouse

Emission allowances under the proposal of the 'South north dialogue - equity in the greenhouse'

Gepubliceerd: 25/05/2005

Dit rapport geeft een kwantitatieve analyse van de toekomst van de uitstoot van broeikasgassen voor verschillende landen en regio's. Dit rapport bevat een voorstel van een internationale groep onderzoekers. Het rapport laat drie scenario's zien omtrent de politieke wil en twee scenario's die leiden tot stabilisatie van de CO²-concentratie op 450 ppmv en op 400 ppmv. De resultaten uit het voorstel van de 'South-North Dialogue' worden vergelijken met andere benaderingen rondom het toekomstige klimaatbeleid.