Perspectieven voor duurzame energie in Noord-Holland

Gepubliceerd: 17/04/2012

Ecofys is door de provinciale Statenfractie GroenLinks Noord-Holland gevraagd om een perspectief op 2020 voor duurzame energie in Noord-Holland te geven. Er zijn twee scenario’s opgesteld, vanuit (inter)nationaal, respectievelijk lokaal perspectief. De twee scenario’s geven zicht op de mogelijke ontwikkeling van duurzame energie productie van 2010 tot 2020.

Het eerste scenario schetst een toekomstbeeld voor de ontwikkeling van duurzame energie in Noord-Holland tot 2020 om een evenredige bijdrage te leveren aan de Nederlandse doelstelling van 14% duurzame energie in 2020. Dit scenario maakt inzichtelijk wat er minimaal moet gebeuren op provinciaal grondgebied. De productie moet dan tussen 2010 en 2020 meer dan verdubbelen van 16 naar zo’n 38 PJ. Het tweede scenario geeft inzicht in de door gemeenten verwachte ontwikkeling van duurzame energie. Volgens de beschikbare informatie levert deze nu 9 PJ/jaar en kan groeien naar 25 PJ in 2020. Dit is nog geen tweederde deel van scenario 1. Het verschil (13 PJ) tussen verwachtingen op lokaal niveau en de provinciale afgeleide van de nationale doelstelling, is vergelijkbaar met de omvang van de huidige jaarproductie van alle duurzame energie installaties in de provincie tezamen (16 PJ).

In het rapport worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van de rol van de provincie. Ze kan zowel direct als indirect bijdragen aan de groei van duurzame energie. De provincie kan een belangrijke rol spelen bij het verkleinen van het verschil tussen beide scenario’s. De provincie heeft met haar ruimtelijke ordeningsbeleid vooral invloed op de ontwikkeling van wind op land, aardwarmte en biomassa.

Uw contactpersoon

Ria Oonk
Energy Policies
E-mail