Jaarverslag over de stand van NAMA’s

Halfjaarlijkse update van 2012

Gepubliceerd: 21/05/2012

Dit rapport van ECN Beleidsstudies en Ecofys presenteert een momentopname rondom de stand van zaken ten aanzien van  NAMA’s (Nationally Appropriate Mitigation Actions). Het toont een aanzienlijke toename in de NAMA activiteiten in de afgelopen zes maanden. Het rapport geeft een overzicht van nieuwe inzendingen voor de UNFCCC, de werkelijke NAMA activiteiten over de hele wereld en een evaluatie van de lopende ondersteunende activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van NAMA’s. Een belangrijk onderdeel in het rapport, betreft een bespreking van de belangrijkste thema’s van het beleidsdebat over NAMA’s, waar aspecten worden benadrukt waar meer inzicht, duidelijkheid of actie voor nodig is. Dit is gebaseerd op informatie die verkregen is door middel van interviews met diverse deskundigen,  die in  de praktijk actief zijn op het gebied van NAMA’s.

Bezoek de projectwebsite op:mitigationmomentum.org