Making CCS work

Large-scale Carbon Capture and Storage in the Netherlands

Gepubliceerd: 01/07/2007

Dit rapport is geschreven door Ecofys en Spinconsult op verzoek van EnergieNed en de Nederlandse Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieubeheer en Economische Zaken. De beoordeling richt zich op de kansen voor de afvang en opslag (CCS) bij kolencentrales in Nederland.

Uw contactpersoon

Paul Noothout
Energy Systems and Markets
E-mail