Implementing Triptych 6.0 - Technical report

Gepubliceerd: 16/11/2004

De Triptych methode is een aanpak om de mate van uitstoot van broeikasgassen te delen met een groep landen, gebaseerd op de sectorale overwegingen. In 1997 werd de methode voor het eerst gebruikt om de Kyoto-doelstellingen voor 2008-2012 te delen met de verschillende EU-lidstaten. Sinds 1997 is de Triptych methode meerdere malen geactualiseerd. Dit rapport geeft een overzicht van de verschillende Triptych methodieken en beschrijft een nieuwe update, inclusief de toepassing daarvan op een mondiaal niveau tot 2050 (2100).