High emission reductions are necessary

High emission reductions are necessary for Annex I countries to meet the EU climate target

Gepubliceerd: 26/02/2009

In 2007 kwamen de EU-landen overeen dat de broeikasgasemissies in 2020 met 30% moeten zijn teruggedrongen als bijdrage aan een internationale post-Kyoto klimaatovereenkomst. Voorwaarde is dat andere geïndustrialiseerde (Annex I) landen zich verplichten tot “vergelijkbare” reductie-inspanningen. Dit rapport beschrijft verschillende conceptuele benaderingen van “vergelijkbare inspanningen”, en analyseert hun voor- en nadelen. In de studie zijn vervolgens de gevolgen van zes geselecteerde benaderingen van "vergelijkbare inspanningen" voor de reductiedoelstellingen en reductiekosten voor de verschillende Annex I landen onderzocht.