Gedragsonderzoek rijden op groen gas

Kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders

Gepubliceerd: 01/01/2012

Vanuit met name de lokale overheid wordt het rijden op groen gas en aardgas actief gestimuleerd. Er zijn diverse campagnes geweest om het rijden op groen gas en aardgas te stimuleren. Echter, het aantal voertuigen dat daadwerkelijk rijdt op deze schonere brandstof blijft achter. Om er voor te zorgen dat er toch meer voertuigen op aardgas worden aangeschaft moet er een effectiever stimulatiebeleid komen.

Ecofys heeft door middel van een onderzoek naar de aanschafintentie van wagenparkbeheerders een goed beeld van wat wel en wat niet aanslaat bij een groot aantal sectoren. Op basis van dit gedragsonderzoek kunnen keuzes worden gemaakt en kan er focus komen voor een beleid gericht op het zo snel mogelijk realiseren van meer groen gas voertuigen op de Nederlandse wegen.

Uw contactpersoon

Rob Winkel
Urban Energy
E-mail