Climate Action Tracker: Landenprofiel Mexico

Gepubliceerd: 03/05/2012

Van alle ontwikkelingslanden is Mexico is het meest vooruitstrevend in de aanpak van klimaatverandering. Recent trad bijvoorbeeld een nieuwe wet in werking met ambitieuze doelen voor reductie van broeikasgasemissies. Maar tegelijk heeft het land nog een lange weg te gaan om deze doelen te halen.

In een studie laten Ecofys en Climate Analytics zien dat de doelstelling – 30% minder uitstoot dan bij ongewijzigd beleid – nog niet geheel wordt ondersteund door beleidsmaatregelen. De analyse is gemaakt in het kader van de ‘Climate Action Tracker’, die bijhoudt of lopend of aangekondigd klimaatbeleid voldoende is om de stijging van de mondiale temperatuur in de 21ste eeuw onder 2°C te houden.