CO2-voetafdruk van ICT

Pilot fase voor het testen van energieverbruik- en CO2 voetafdruk methodes in de ICT sector

Gepubliceerd: 20/03/2013

De Digitale Agenda voor Europa (DAE) heeft als een van de prioriteiten aangegeven een gemeenschappelijk methodologisch raamwerk te ontwikkelen voor het meten van de energie intensiteit en de CO2 emissies in de ICT sector. Het gaat hierbij om de productie, het transport en de verkoop van ICT goederen, netwerken en diensten. Tevens is de ambitie dat het raamwerk breed geaccepteerd en gedragen wordt door de ICT sector. Om dit te bereiken is een pilot fase uitgevoerd waarbinnen een aantal methoden zijn getest. Het door Ecofys, in samenwerking met Quantis en Bio Intelligence Service, opgestelde rapport voor de Europese Commissie, vat de resultaten samen van de pilot fase die hebben geleid tot:

  • het faciliteren van feedback aan de organisaties die uiteindelijk de ICT standaarden verder moeten ontwikkelen. Er is advies gegeven over de benodigde vervolgstappen zodat compatibiliteit van standaarden mogelijk is
  • het bieden van zekerheid aan ICT bedrijven, dat de methoden die hun gevraagd wordt te implementeren stabiel, betrouwbaar en kosten efficiënt zijn. En dat deze methoden op een praktische manier zowel binnen het ICT bedrijf zelf als in de gehele keten kunnen worden geïmplementeerd.
  • het informeren van de EC over de beste manier waarop ze haar beleidsdoelstellingen op dit vlak kan versterken.

Uw contactpersoon

Edgar van de Brug
Sustainable Industries and Services
E-mail
Caspar Noach
Sustainable Industries and Services
E-mail