Eindrapport RE-Shaping

Gepubliceerd: 15/06/2012

Het Europese RE-SHAPING project ondersteunt Lid Staten bij het implementeren van de Richtlijn van Duurzame Energie (Renewable Energy Directive). In het RE-shapingproject, heeft Ecofys de Europese regeringen ondersteund bij het implementeren van de Richtlijn en ondersteuning geboden bij de totstandkoming van een Europees beleid voor het gebruik van duurzame energiebronnen tot en na 2020. Het project evalueert randvoorwaarden en mogelijkheden voor een vergevorderd Europees beleidskader voor duurzame energie. Vanuit het project zijn ook meerdere best practice beleidsmethodes en innovatieve instrumenten gepresenteerd om de effectiviteit en efficiëntie van de steun aan het gebruik van duurzame energie te verhogen. De resultaten uit het project zijn gebruikt in de recent gepubliceerde Duurzame Energie Strategie van de Europese commissie.

Het RE-Shaping eindrapport is een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen vanuit dit project:

  • De richtingen uitgestippeld in de Nationale Duurzame Energie Actie Plannen lijken ambitieuzer dan wat op dit moment is geïmplementeerd en dat wat er aan beleidsmaatregelen gepland staat.
  • Risico bewustzijn “Triple-A” beleid kan groei stimuleren en kan kosten voor beleidsondersteuning met wel 50% reduceren voor specifieke technologieën in afzonderlijke Lidstaten en met wel 10% gemiddeld voor de hele EU.
  • Hoge overheidssteun resulteert niet altijd in grote groei. De resultaten van de Ecofys studie helpen om de verschillen te verklaren en geven richtlijnen om zowel de effectiviteit en efficiëntie van de steun aan het gebruik van duurzame energie te vergroten.
  • Meer samenwerking kan helpen om de 2020 doelstellingen te behalen voor lagere kosten. De samenwerkingsmechanismen binnen de Richtlijn Duurzame Energie bieden nieuwe mogelijkheden voor een verbeterde allocatie van bronnen dwars door de EU heen. Maar Lidstaten moeten wel definiëren hoe zij de kosten en de opbrengsten van duurzame energie ontwikkeling gaan verdelen.
  • Met het oog op 200 GW aan aanvullende duurzame energie capaciteit in 2020, zal het ontwerp van de elektriciteitsmarkt en de -infrastructuur moeten worden aangepast om aan de behoeften te voldoen van duurzame energie opwekking.

Meer gedetailleerde rapporten en verdere informatie kunt u vinden op: www.reshaping-res-policy.eu.

Uw contactpersoon

Corinna Klessmann
Energy Policies
E-mail