Waarde van slimme netten

De toename van het aandeel duurzame elektriciteit in de energiemix zal naar verwachting leiden tot grote investeringen in de benodigde netwerkcapaciteit voor het middenspanningsnet. Slimme netten, waarbij met behulp van fijnmazige informatie-uitwisseling vraag en aanbod tweezijdig op elkaar kan worden afgestemd, bieden potentie voor het beperken van de benodigde additionele netverzwaring.

Om meer helderheid te verschaffen over de eventuele meerwaarde van slimme netten heeft Ecofys een tweetal bestaande en representatieve middenspanningsnetwerken in Nederland onderzocht. De netwerkkosten bij enkel netverzwaring worden vergeleken met de kosten die gemoeid zouden zijn bij het toepassen van slimme oplossingen bij huishoudens. De vraag die daarbij beantwoord wordt luidt: “Wat is de waarde van slimme oplossingen bij huishoudens indien deze in twee bestaande middenspanningsnetwerken worden toegepast om netverzwaringen te voorkomen?”

In de gekozen cases betalen slimme oplossingen zich terug door een besparing op netverzwaringen. Om de volledige waarde van slimme oplossingen aan het gebruik van netten te bepalen moeten echter ook andere effecten, zoals minder benodigde opwekcapaciteit, worden meegenomen. Het is waarschijnlijk dat deze het positieve effect verder zullen vergroten. Omdat in deze studie de veranderingen in de niet-huishoudelijke vraag niet zijn meegenomen zal de werkelijke toename van de piekvraag in het netwerk en de daarmee samenhangende investering waarschijnlijk hoger zijn, en de besparingen dus groter.