Stedelijke elektrificatie

De overgang naar een CO2-arm energiesysteem brengt enorme veranderingen met zich mee in de manier waarop we energie consumeren en produceren. Infrastructuur en energieopslag moeten worden aangepast aan specifieke vereisten voor duurzame energietechnologieën. Om er zeker van te zijn dat lange termijn beslissingen geschikt zijn voor een CO2-arme toekomst, levert Ecofys scenario-evaluaties en helpen wij bij het bepalen van het optimale ontwikkelingspad voor een duurzame energievoorziening. In dit project voor het European Copper Institute beantwoordden we de vraag: Wat zijn de systeemkosten van een aantal mogelijkheden voor het klimaatneutraal maken van het stedelijk energieverbruik?

Om deze vraag te beantwoorden, onderzocht Ecofys mogelijke trajecten in de ontwikkeling van de stedelijke energie-infrastructuur. Ons richtend op het CO2-arm maken van het energiesysteem door middel van elektriciteit, hebben we gekeken naar vier verschillende scenario's. Allereerst is er scenario 1, waarin biogas en biobrandstoffen de belangrijkste energiedragers zijn voor privé-transport en voor de verwarming van woningen. Dan is er scenario 2, waarin het energiesysteem is gebouwd op verschillende verwarmings- en transportmogelijkheden, met inbegrip van biogas en biobrandstoffen, stadsverwarming en (hybride) warmtepompen. In scenario 3 wordt warmte geproduceerd door middel van (hybride) warmtepompen en stadsverwarming, waarbij elektrische auto’s het belangrijkste eigen vervoer middel zijn. In het laatste scenario 4 wordt warmte uitsluitend geproduceerd door volledig elektrische warmtepompen.

Belangrijke drijfveren voor de verschillende scenario’s zijn onder andere de beschikbaarheid en betaalbaarheid van bio-energie, de kosten voor isolatie, energie-efficiënte ramen en verwarmingstechnologieën èn de mogelijkheden om hernieuwbare energie op grote schaal in te zetten bij vraagrespons en energieopslag. Voorlopige resultaten tonen aan dat de kosten van de verschillende scenario’s gemiddeld genomen vergelijkbaar zijn. Dit betekent dat de plaatselijke omstandigheden en de risicobereidheid relatief belangrijke drijfveren zijn bij de voorkeur voor een scenario.