Optimaal gebruik van warmtekrachtkoppeling

Ecofys hielp één van de grootste ziekenhuizen in Nederland om het gebruik van hun warmtekrachtkoppeling (WKK) te optimaliseren. Het Amsterdams Medisch Centrum bezit en exploiteert een WKK voor noodstroom. We berekenden wat de beste strategie was voor het ziekenhuis om de WKK optimaal te benutten op de energiemarkt.

Het team onderzocht de mogelijkheden op de spotmarkt, maar ook innoverende concepten zoals het leveren van stroom aan de nabijgelegen Amsterdam Arena, wat een hoge piekvraag tijdens daluren vereist. Voor dit concept ontwikkelden we een model dat de optimale energieopbrengst van de WKK afzet tegen de energieprijzen, rekening houdend met interne warmtevraag en beschikbaarheid. Onze conclusie was dat zonder extra kosten een optimale benutting van de flexibiliteit van de WKK een aanzienlijke additionele inkomstenbron kan opleveren.