Op weg naar een duurzame financiële sector

De financiële sector heeft een belangrijke rol bij het mogelijk maken van onze transitie naar een CO2-arme toekomst. Financiële instellingen verstrekken de benodigde investeringen voor een duurzame economie, waarin – conform het Klimaatakkoord van Parijs –de opwarming van de aarde beperkt zou moeten blijven tot 2°C. Steeds meer instellingen in de financiële sector laten zien dat ze hierin hun verantwoordelijk nemen door klimaatoverwegingen in hun strategie en de dagelijkse gang van zaken te integreren. >> Hoe breng je investeringen in lijn met het 2°C scenario?

De afgelopen tien jaar heeft Ecofys een brede klantenkring in de financiële sector begeleid bij het maken van zinvolle en zichtbare stappen naar een CO2-arme toekomst. We combineren actueel en gedegen inzicht in duurzame financiering met hoogwaardige kennis van het energiesysteem en van energie- en klimaatbeleid. Bovendien hebben we ruime praktische ervaring met het ontwikkelen van klimaatstrategieën, klimaatrisicoanalyses en -waardering, en van CO2-boekhouding op portefeuille-, activa- en klantniveau. Ecofys helpt u met strategieontwikkeling voor een 2⁰C en CO2-arme toekomst, complexe CO2 boekhouding van alle investeringscategorieën en bij de waardebepaling van CO2-risico's en andere milieu-, sociale en ondernemingsbestuur aspecten (ESG-criteria).

Ontwikkeling van klimaatstrategie

Een groeiend aantal financiële instellingen neemt klimaatverandering op in de besluitvorming. Vaak ontbreken echter nog de juiste procedures om investeringsbeslissingen te kunnen nemen die financiele risico’s in een CO2-arme economie beperken. Ecofys biedt verschillende invalshoeken om tot werkbare en effectieve klimaatstrategieën te komen. Deze omvatten een definitie van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor een 2⁰C toekomst, of klimaatvriendelijke investeringscriteria ("green-brown metrics '). We beschikken over een aantal succesvolle workshop formats, waarmee we u en uw organisatie kunnen helpen om  tot duurzame uitkomsten  te komen.  

CO2 boekhouding van financiële activa

Voor iedere financiële instelling begint een zinvolle klimaatstrategie met een grondig begrip van CO2-uitstoot gerelateerd aan de portfolio. Aangezien veel beursgenoteerde bedrijven zijn begonnen met het openbaar maken van hun CO2-uitstoot, zal een gedegen CO2-boekhouding ook andere investeringscategorieën moeten bevatten, zoals staatsleningen, zakelijke leningen, groene obligaties, grondstoffen, vastgoed beleggingen en hypotheken. Ecofys kan op maat gemaakte methodieken ontwikkelen waarmee u het klimaateffect van uw complete portfolio kunt berekenen, volgen en rapporteren, variërend van een initiële analyse van de belangrijkste landen en sectoren tot een diepgaande bottom-up evaluatie.

Waardebepaling CO2 risico’s

Door CO2- en ESG-risico’s te integreren in procedures voor risicomanagement, kunnen financiële instellingen beginnen met het minimaliseren van deze risico's. Zij kunnen dan een adequate prijsstelling ontwikkelen voor de risico’s die men nog wil accepteren. Ecofys heeft diverse methodieken ontwikkeld om CO2-risico's bij bedrijven te waarderen, voortbouwend op onze gedegen kennis van de industriële sectoren, reductiekosten, interne en externe CO2-prijzen, leveringsketens en factoren die verband houden met het ondernemingsbestuur.

Actief eigenaarschap en betrokkenheid

Om belangrijke stappen naar een CO2-arme toekomst te kunnen maken, zullen financiële instellingen de betrokkenheid van hun cliënten of partners moeten optimaliseren. Ecofys heeft een uitstekend track record om dit proces te kunnen ondersteunen. Wij beschikken over diepgaande kennis van de sector, en hebben ruime ervaring in het maken van routekaarten naar een CO2-arme toekomst voor bedrijven. Wij kunnen uw samenwerkingspartners helpen bij het vaststellen van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen en het identificeren van mogelijkheden om deze te bereiken.

Investeren in duurzame energie en vastgoed oplossingen

Met de huidige lage rentes en volatiele aandelenmarkten zijn beleggers op zoek naar andere manieren om hun rendement op investeringen te maximaliseren. Investeringen in de omschakeling naar een CO2-arme samenleving zullen leiden tot een stabiele en lange termijn winst. Ecofys beschikt over de juiste expertise voor de technische due diligence van investeringen in hernieuwbare energieprojecten of vastgoed oplossingen.

Met Ecofys haalt u de juiste kennis in huis haalt om toekomstbestendige beslissingen te nemen. Wij helpen u graag bij deze uitdaging!