Ontwikkeling van een verbeterd fietsbeleid in Beijing

Grote steden in Azië en de Pacific, zoals Beijing, lijden onder een toenemende verkeerscongestie. Wereldwijd kijken grote steden die worstelen met deze groeiende mobiliteitsvraag, naar de mogelijkheden van een duurzamere mobiliteit.  Het bevorderen van fietsgebruik kan daarbij een zinvolle, zo niet noodzakelijke bijdrage zijn.

Voor Beijing geldt dat de oplossing worden gezocht in een uitgebreider en actiever fietsbeleid, als onderdeel van het algemene transport- en openbaar gebiedgebruik. In deze context heeft de Asian Development Bank (ADB) dit project geïnitieerd. Belangrijkste doelen van het project waren: achterhalen van de oorzaken van de het afnemende fietsgebruik in Beijing, strategieën te onderzoeken om deze trend te keren, een inschatting van het groeipotentieel van het fietsgebruik te maken, en aanbevelingen voor een fietsbeleidsplan voor de gemeente Beijing te leveren.

Ecofys heeft daartoe, in samenwerking met  Royal HaskoningDHV en een groep deskundigen van de China Academy of Transportation Sciences (CATS), een analyse van de huidige situatie gemaakt, met daarin zowel de goede kanten van het huidige systeem, als de verschillende problemen waar men op dit moment tegen aan loopt en de oorzaken hiervan. Deze analyse heeft geresulteerd in een fietsbeleidsplan.

Gebaseerd op de uitkomsten van dit project, is tevens een toolkit ontwikkeld waarmee andere grote steden in Azië en Oceanië hun eigen fietsbeleid kunnen ontwikkelen.

Contactpersoon

Matthias Spöttle
Urban Energy
E-mail
Bicycle in Beijing   © freeimages.com/susiwunder