Ecofys rapport over NL doelstelling geavanceerde biobrandstoffen

De Nederlandse overheid introduceert een bindende doelstelling voor geavanceerde biobrandstoffen, geproduceerd uit afval, reststromen en cellulose materiaal. Deze biobrandstoffen zijn over het algemeen duurder dan conventionele biobrandstoffen en daardoor nog niet in grote hoeveelheden commercieel beschikbaar. Specifieke ondersteuning is noodzakelijk om deze categorie biobrandstoffen in grotere mate beschikbaar te maken. Ecofys analyseerde de Europese markt voor geavanceerde bio-brandstoffen plus de mogelijke import en export met landen buiten de EU. Op basis van deze marktanalyse formuleerde Ecofys een voorstel tot een doelstelling met een hoogte van 0,4% geavanceerde biobrandstoffen in 2018, stijgend tot 0,5% in 2020 en 0,8% in 2025. Idee hierachter is dat beleidszekerheid voor een langere periode nodig is om investeringszekerheid te bieden. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft het rapport inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd en mede op basis ervan een voorstel gedaan tot een bindende doelstelling van 0,3% geavanceerde biobrandstoffen in 2018 en 0,5% in 2020.

Contactpersoon

Daan Peters
Sustainable Industries and Services
E-mail