Circulaire economie: een nieuwe manier van bedrijfsvoering

De markt voor circulaire producten en services groeit

Circulaire economie biedt uw organisatie praktische en opschaalbare kansen, door uit te gaan van hergebruik van producten en grondstoffen met een minimum aan afvalstoffen. De potentie is groot, volgens het World Economic Forum kan circulaire economie wereldwijd $ 700.000.000.000 per jaar besparen op materiaalkosten.

Circulaire economie helpt om de ecologische voetafdruk van uw bedrijf te verminderen, bij het behalen van uw klimaatdoelstellingen en draagt tegelijkertijd bij aan het borgen van de beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen. Ecofys kan uw organisatie ondersteunen in de transitie naar een circulaire economie door te kijken naar de belangrijke instrumenten (hefbomen) onder andere op het gebied van energie, grondstoffen en restafval. Onze focus ligt daarbij op kostenreductie, efficiencyverbetering en hervormen van bedrijfsmodellen waarmee u concurrentievoordeel kunt behalen. Met onze diensten kan ook uw organisatie profiteren van circulariteit:

Mapping and measuring (c) Ecofys

Meten en in kaart brengen

  • Ontwerp optimalisatie, LCA-analyse, CO2-voetafdruk en -rapportage
  • Materiaal- en energie-efficiëntie, afvalbeheer
  • Betrekken van stakeholders en samenwerkingspartners
  • In kaart brengen van de prestaties op gebied van circulariteit en/of duurzaamheid van uw producten en/of klanten

Idea generation (c) Ecofys

Ontwikkelen van nieuwe ideeën

  • Bewustwording en scholing
  • Standaard of op-maat gemaakte training voor uw teams

Strategic growth advisory (c) Ecofys

Strategisch advies

  • Advies voor een strategisch stappenplan
  • Implementatie van activiteiten, bepalen van succes indicatoren en creëren van ondernemingswaarde


Ecofys biedt meer dan 30 jaar ervaring en expertise op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid, in nauwe samenwerking met bedrijven, beleidsmakers en NGO’s. Wij zijn in Nederland officiële partner van Circle Economy, en medeoprichter van “One Planet Thinking”. Ecofys heeft samen met Circle Economy een white paper opgesteld over hoe circulaire economiestrategieën de kloof tussen de huidige klimaatafspraken en de business-as-usual met ongeveer de helft kan doen terugdringen.  

Wij begrijpen dat ieder bedrijf, agentschap of organisatie uniek is en dat een one-size-fits-all benadering niet gaat werken. Wij kunnen u ondersteunen met het vertalen van het circulaire economieconcept naar concrete en implementeerbare stappen specifiek voor uw organisatie!

Your journey towards circularity (c) Ecofys