Status van de Europese biobrandstoffenmarkt

Ondersteuning van de EC in de rapportage over de ontwikkeling van biobrandstoffen en daaraan gerelateerde effecten

Ecofys ondersteunt de Europese Commissie in de evaluatie van de huidige biobrandstoffenmarkt en de duurzaamheidseffecten. Er worden gegevens verzameld over tal van aspecten gerelateerd aan de toeleveringsketens van biobrandstoffen in Europa en andere landen. Dit helpt de Commissie in haar verplichte rapportage over de status van het biobrandstoffen-speelveld en biedt tevens een referentie-baseline voor toekomstige evaluaties. Binnen dit project wordt daarnaast de methodologie voor het verzamelen en verwerken van gegevens ontwikkeld en verfijnd.

Ecofys is verantwoordelijk voor het projectmanagment en focust wat de inhoud betreft ook op de productie-, consumptie- en handelsaspecten. Er is binnen het project een unieke methodologie ontwikkeld om de oorsprong en het feedstocktype af te leiden uit de wereldwijde handelsbalansen, waarbij rekening wordt gehouden met de driehoekshandel. Deze informatie is noodzakelijk om te begrijpen welke gevolgen het biobrandstoffenverbruik in de EU heeft voor de landen die de grondstoffen leveren voor biobrandstoffen productie. Wij evalueren de huidige status van de biobrandstoffentechnologie in Europa en voerden specifieke evaluaties uit over bijvoorbeeld broeikasgasprestaties. Onze onderaannemers droegen in grote mate bij aan specifieke onderdelen van het onderzoek, zoals lokale gegevensverzameling in een groot aantal derde landen, de milieu- en maatschappelijke effecten, en de macro-economische evaluatie van de invloed van het biobrandstoffenverbruik in de EU op de voedselprijzen en verschuivingen in het totale grondgebruik. Ecofys was verantwoordelijk voor het verzamelen en bewerken van alle bijdragen in een eindrapport dat een antwoord biedt op de vragen van de klant.

Contactpersoon

Carlo Hamelinck
Sustainable Industries and Services
E-mail
Michèle Koper
Sustainable Industries and Services
E-mail
Ecofys bio Coleseed Denmark