Overheidsingrepen op de energiemarkt

De geliberaliseerde energiemarkt wordt op veel manieren beïnvloed door de overheid. Ecofys maakte, in samenwerking met CE Delft, een inventarisatie van de overheidsingrepen in Nederland. Dat zijn er 53, waarvan de 17 belangrijkste in meer detail zijn uitgezocht. Conclusie: er gaan miljarden overheidsgeld om in de energiemarkt.

De studie – uitgevoerd in opdracht van Eneco en Triodos Bank, begroot de overheidsinterventies op het eindgebruik op in totaal 4,6 miljard euro. Dat bedrag komt voornamelijk voort uit korting en vrijstelling op brandstofaccijns (kerosine en rode diesel) en op de belasting op (voornamelijk fossiel) energiegebruik door grootverbruikers. De overheid steunde in 2010 ook de productie van fossiele en duurzame energie, met ongeveer even grote bedragen: respectievelijk 1,2 en 1,3 miljard euro. De studie is een waardevolle inbreng in het debat over het gelijke speelveld voor fossiele en duurzame energie. Sommige overheidsingrepen die ooit met goede redenen zijn ingesteld, zijn wellicht voor wijziging vatbaar in het licht van de huidige doelstellingen voor energie en klimaat.

Het complete rapport is beschikbaar in onze publicaties.