Nieuwland 1 MWp

Nieuwland 1 MWp: technisch advies en monitoring

In 2002 verstrekte Ecofys technisch advies inzake een 1 MWp PV project in Nederland. Dit omvatte een herziening van het ontwerp en van de aansluiting op het net en het toezicht op de projectuitvoering. Daarnaast voerden wij voor de periode 2002-2010 de opbrengstmonitoring uit.

Contactpersoon

Riadh Bhar
Urban Energy
E-mail
Ecofys Solar Nieuwland