Mogelijkheden biobrandstoffen voor de scheepvaart

Biobrandstoffen kunnen een van de opties zijn om een lagere koolstofintensiteit te realiseren in de scheepvaart en daarnaast kunnen zij het effect verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen op de lokale luchtkwaliteit. In opdracht van het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA), heeft Ecofys de mogelijkheden bij schepen onderzocht om fossiele brandstoffen te vervangen door biobrandstoffen. De technische, economische, duurzame en organisatorische aspecten van de invoering van biobrandstoffen zijn onderzocht op basis van literatuuronderzoek en interviews met de markt. De studie bewijst dat biobrandstoffen inderdaad een goed alternatief zouden kunnen zijn en de scheepvaart in staat stelt om klimaatneutraal te zijn en de uitstoot van schadelijke stoffen voor lucht en water te beperken. Belangrijkste obstakels voor de invoering van biobrandstoffen bevinden zich op het gebied van het beleid en de organisatie en minder op technisch gebied, wat wel werd verwacht bij de start van het project.

Op basis van dit rapport heeft Ecofys een artikel gepubliceerd in het Biofuels International magazine, over de mogelijkheden van biobrandstoffen in de scheepvaart. Het artikel is beschikbaar om te downloaden.

Voor meer informatie over Biofuels International, kunt u terecht op: biofuels-news.com