Milieuvergunning voor bio-energiecentrale

Locatiekeuze, MER, beoordelingsnotitie en milieuvergunning voor een 5 MWe biomassa gestookte elektriciteitscentrale

Projectontwikkelaar Express Energy Benelux had plannen om een op vaste biomassa gestookte elektriciteitscentrale te ontwikkelen in de regio van Terneuzen in het zuiden van Nederland. Ecofys verleende ondersteuning in het ontwikkelingsproces.


Site-selectie
Express Energy had twee mogelijke sites geselecteerd voor de niewe bio-energie centrale. Ecofys vergeleek beide sites in een korte evaluatie en stelde een overzicht van de positieve en negatieve punten van beide sites op. Op basis van dit overzicht werd een van de sites geselecteerd. Belangrijke factoren die wij onderzochten: infrastructuur, logistiek, gebruik van externe warmte, netconnecties, milieukwesties en de mogelijkheid om de nodige vergunningen te verkrijgen.

MER beoordelingsnotitie
Ecofys formuleerde een MER beoordelingsnotitie (MER, milieueffectrapportage) als eerste stap in de procedure voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor een 5 MWe bio-energiecentrale in Nederland. Ecofys stelde de notitie op in overleg met de bevoegde overheden, de technologieverstrekker, de initiator, de architect en andere betrokken partijen. Daarnaast coördineerde Ecofys de uitvoering van twee studies over luchtkwaliteit en geluidsoverlast en verwerkte de resultaten. De bevoegde overheden concludeerden op basis van de nota dat een volledige MER niet vereist is.

Milieuvergunning
Ecofys diende met succes de aanvraag voor de milieuvergunning in. Ecofys stelde de aanvraag voor de vergunning op in overleg met de bevoegde overheden, de technologieverstrekker, de initiator, de architect en andere betrokken partijen. Bij deze opdracht coördineerde Ecofys ook de uitvoering van studies over luchtkwaliteit en geluidsoverlast die noodzakelijk waren voor het aanvragen van de vergunning. Deze aanvraag voor een vergunning was een van de eerste in het kader van de nieuwe Nederlandse wetgeving op vergunningen (WABO, omgevingsvergunning). Aangezien de aanvraag voor een vergunning vereist was voor een subsidie-aanvraag met een strikte deadline, moest de aanvraag voor de vergunning binnen een kort tijdsbestek worden opgesteld. Dankzij de nauwe samenwerking tussen Ecofys, de bevoegde overheden en de andere stakeholders werd de aanvraag voor de vergunning binnen een kort tijdsbestek afgerond. De vergunning werd verleend en onherroepelijk verklaard door de bevoegde overheden in juni 2011.

Contactpersoon

Michèle Koper
Sustainable Industries and Services
E-mail
Ecofys bio Express Energy Belelux