Haalbaarheidsstudie Abu Dhabi PV centrale

Haalbaarheidsstudie voor een 40MWp PV centrale in Abu Dhabi

In 2010, heeft Ecofys in opdracht van Masdar (ADFEC) in Abu Dhabi, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor een 40 MWp PV centrale. Ecofys was verantwoordelijk voor de locatie selectie op basis van een multi-criteria aanpak en heeft AlAin als voorkeurslocatie aangewezen. We hebben ook advies gegeven over de te gebruiken technologieën en hebben een financieel-economische analyse van het project uitgevoerd. Als vervolgstap heeft Ecofys gekeken naar de diverse mogelijkheden voor de netinpassing van de PV centrale. Als laatste hebben we een project development plan opgesteld, inclusief tijdsplanning en een risicoanalyse.

Contactpersoon

Kees van der Leun
Management Team
E-mail
Renewable energy - solar energy