EU-ETS ondersteuning NEa

Ondersteuning van de Nederlandse Emissieautoriteit bij de EU ETS toewijzing

Ecofys ondersteunt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) bij de voorbereiding van de nationale implementatiemaatregelen voor de toewijzing (allocatie) van emissierechten voor Nederlandse deelnemers aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) voor de periode 2013-2020. Op basis van de expertise die wij hebben opgebouwd in projecten voor de Europese Commissie bemannen Ecofys-experts een telefoon- en e-mail helpdesk en assisteren zij de bevoegde autoriteit in Nederland bij het controleren van de vereiste toewijzingen voor de industrie. In complexe gevallen heeft Ecofys inputmateriaal voorbereid voor het besluitvormingscomité bestaande uit de emissieautoriteit en de relevante ministeries in Nederland. Onze ondersteuning is welkom voor de Nederlandse Emissieautoriteit in een uiterst hectische periode met veel druk en een hoge werklast.

Contactpersoon

Maarten Neelis
Climate Strategies and Policies
E-mail
Europese Commissie  (c) Ecofys