Dispatching duurzame energie en conventionele opwekking van...

Een groot aandeel van duurzame energie in de elektriciteitssystemen leidt tot nieuwe uitdagingen voor het marktontwerp. Flexibiliteit van conventionele elektriciteitssystemen, voorspellingsfouten bij wind- en zonne-energie, demand-side opties en opbrengsten van conventionele installaties moeten aandachtig worden bestudeerd door beleidsmakers en investeerders. De impact van deze parameters zijn door Ecofys gesimuleerd in een door Ecofys opgesteld commitment- en dispatchmodel. Veel aandacht gaat naar de effecten van foutieve windvoorspellingen op de werking van intradaymarkten. Het transmissienetwerk is vertegenwoordigd door het gebruik van PTDF's (Power Transfer Distribution Factors).

Voor de Duitse overheid evalueert Ecofys de operationele vereisten van het toekomstige elektriciteitssysteem met een hoog aandeel aan duurzame energie. De flexibiliteitseisen, de effecten van opslag en demand-side management en diverse portefeuillescenario's worden geanalyseerd vanuit een technisch en economisch standpunt. De resultaten van de studie worden toegepast op het ontwerp van de herziene nieuwe duurzame energiewetgeving [EEG].