Biomassapotentieel en strategie Utrecht

Biomassapotentieel en strategie voor de provincie Utrecht

De provincie Utrecht wil in 2040 klimaatneutraal zijn en biomassa kan een rol spelen om deze doelstelling te bereiken. Ecofys heeft een inventarisatie gemaakt van alle biomassa die beschikbaar is in de provincie en hoeveel hiervan gebruikt kan worden voor energieproductie. Het gebruik van biomassa heeft een effect op de ruimtelijke ordening dus is er een onderscheid gemaakt tussen bouwland, akkerland- en bos/natuurgebieden. Samen met de klant werken we een strategie uit hoe de provincie het biomassapotentieel ten volle kan benutten.