Bevorderen van energie-efficiënte voertuigen

Samen met TÜV NORD en Polis, ondersteunt Ecofys de verdere ontwikkeling en stimulering van de EU Clean Vehicle Portal. Het uitvoerend Agentschap voor Concurrentievermogen en Innovatie (EACI), handelend in opdracht van de Europese Commissie, heeft de online portal in December 2010 gelanceerd ter ondersteuning van de Richtlijn inzake de stimulering van schone en energie-efficiënte voertuigen voor het wegverkeer (DIRECTIVE 2009/33/EC). Het doel van de portal is dan ook om bij te dragen aan een versnelde introductie van milieuvriendelijke voertuigen in Europa. Voor de ondersteuning van dit platform maakt Ecofys gebruik van haar ruime ervaring met betrekking tot het stimuleren van schoner en efficiënter wegverkeer richting een breed spectrum van belanghebbenden. We zullen de gebruiksvriendelijkheid van de portal verder helpen verbeteren middels een uitvoerig gebruikersonderzoek, hetgeen ook zal leiden tot ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten. Onze expertise zal ook ingezet worden voor het actualiseren en aanvullen van kennis en het faciliteren van initiatieven voor een collectieve aanbesteding van schone voertuigen. Ten slotte zal Ecofys betrokken zijn in het operationeel beheer van de portal gedurende drie jaar.

Bezoek de EU Clean Vehicle Portal hier: www.cleanvehicle.eu

Contactpersoon

Rob Winkel
Urban Energy
E-mail
Clean Vehicle Europe www.cleanvehicle.eu