All-Island Grid Study

Evaluatie van het hoge aandeel van duurzame energie in het Ierse elektriciteitssysteem

In de periode 2008-2009 heeft Ecofys verschillende studies uitgevoerd die duidelijk maakten hoe windenergie op grote schaal geïntegreerd kan worden in het Ierse elektriciteitssysteem. De All-Island Grid Study was de eerste uitgebreide evaluatie van de mogelijkheid van het Ierse elektriciteitssysteem om grote percentages elektriciteit op te nemen uit duurzame energiebronnen. Het doel van de studie was een evaluatie van de technische haalbaarheid en de relatieve kosten en baten in verschillende scenario's waarbij grotere percentages elektriciteit in het Ierse elektriciteitssysteem afkomstig waren uit duurzame energie. De studie toonde aan dat 42% van de vraag naar elektriciteit in Ierland gedekt kan worden door duurzame energiebronnen.

Binnen het kader van deze studie was Ecofys verantwoordelijk voor de verzameling en de analyse van de resultaten van de verschillende werkplannen [netwerkintegratie-analyse, inschatting van bronnen en dispatchanalyse] en het uitvoeren van een gedetailleerde kosten-baten-analyse van de effecten van de duurzame energiescenario's op de belangrijkste stakeholders in de elektriciteitssector en de gehele maatschappij.

In een vervolgproject heeft Ecofys de studie uitgebreid om de effecten van de Demand Side Management beleidsmaatregelen te onderzoeken op de integratie van windenergie in het systeem. Efficiëntiemaatregelen met als doel energiebesparingen, en flexibiliteitsmaatregelen die resulteerden in een efficiëntere energieverdeling in het systeem [piekbesparing en piekshifting] werden geëvalueerd met gebruik van een gedetailleerd dispatchsimulatiemodel van de Ierse elektriciteitscentrales. Er werd ook een gedetailleerde kosten-baten-analyse uitgevoerd.