Persberichten

Ecofys warmteladder beoordeelt bronnen op duurzaamheid

Gepubliceerd: 27/05/2014

Exploitant van warmtenet kan nu transparante vergelijking van warmtebronnen maken

Utrecht, 27 mei 2014 – Het leveren van warmte aan huishoudens en bedrijven via een warmtenet kan een duurzaam alternatief zijn voor individuele, meestal gasgestookte HR-ketels. Maar de duurzaamheid is wel afhankelijk van de bronnen die warmte leveren aan zo’n net. Ecofys heeft als eerste een methode ontwikkeld - de warmteladder - waarmee aanbieders van warmte verschillende bronnen kunnen vergelijken op criteria als uitstoot, rendement, prijs en leveringszekerheid.

Warmtenetten kunnen op een duurzame manier warmte leveren aan huishoudens en bedrijven. De warmte kan uit verschillende bronnen komen, zoals elektriciteitscentrales en industriële restwarmte of uit duurzame bronnen zoals biomassa en aardwarmte. Op korte termijn staan exploitanten van warmtenetten in onder andere Rotterdam en Den Haag voor de keuze of zij hun levering willen uitbreiden, en welke bronnen daarvoor vanuit het oogpunt van duurzaamheid en prijs het beste geschikt zijn. Concrete aanleiding voor dit vraagstuk is de Green Deal Zuid-Holland en ook het Deltaplan Energie van het Havenbedrijf Rotterdam.

Ecofys heeft een methode ontwikkeld voor de vergelijking van warmtebronnen. Deze methode – de warmteladder – ondersteunt de discussie over de duurzaamheid van een warmtenet. Herman Exalto, directeur van Eneco Warmte en Koude, is de eerste gebruiker: “De warmteladder helpt ons bij het realiseren van een duurzame, betaalbare en betrouwbare warmtelevering aan onze klanten.”

De warmteladder houdt rekening met verschillende criteria. Naast de uitstoot van CO2, NOx, SO2 en fijnstof en het rendement van warmtelevering, beoordeelt de warmteladder ook de betrouwbaarheid van de warmtelevering en de prijsgevoeligheid van de geleverde warmte. De warmteladder beoordeelt deze criteria voor alle gangbare warmtebronnen: centrales op kolen of gas, afvalverwerkingsinstallaties, warmtekracht op gas of biomassa, geothermie en industriële restwarmte. Ook (toekomstige) opties zoals CO2 afvang en opslag of bijstook van biomassa kunnen worden meegenomen.

Het afwegen van elke warmtebron op verschillende criteria laat de voor- en nadelen van de warmtebronnen zien. Zo is industriële restwarmte vanuit milieuoogpunt gunstig, maar is de levering onzeker en de prijsgevoeligheid groot. De warmteladder is ook transparant over de aannames over de bronnen. Kees van der Leun, COO Ecofys: “De warmteladder geeft inzicht in hoe we de warmtevoorziening nog duurzamer kunnen maken. Tegelijk maakt de ladder duidelijk welke belangen meewegen.”

Tekens incl. spaties: 2.639

Ecofys – Experts in Energy

Ecofys werd in 1984 opgericht met de missie: “Duurzame energie voor iedereen”. Ecofys is nu de toonaangevende expert in duurzame energie, energiebesparing & CO2-efficiëntie, energiesystemen & -markten en energie- & klimaatbeleid. De unieke combinatie van al deze vakgebieden is de sleutel tot zijn succes. Ecofys creëert slimme, effectieve, praktische en duurzame oplossingen voor en met klanten over de hele wereld, uit zowel de publieke sector als het bedrijfsleven. In België, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, China en de VS heeft Ecofys meer dan 250 experts in dienst die met toewijding werken aan oplossingen voor energie en klimaat.        
(www.ecofys.com)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mariëlle Vosbeek
Press Office
Ecofys
Kanaalweg 15-G
3526 KL Utrecht
T: +31 (0)30 662-3402
E: press@ecofys.com

Wij zouden het op prijs stellen op bovenstaand adres een kopie van uw publicatie te mogen ontvangen.