Persberichten

Consortia Hortimare/Ecofys/ATO vinden steun van Rijkswaterstaat voor zeewierkweek in de Noordzee

Gepubliceerd: 25/03/2011

Utrecht, 25 maart 2011 - Hortimare, Ecofys en ATO hebben, in samenwerking met een aantal  onderzoeksinstituten en bedrijven, een prijsvraag gewonnen van Rijkswaterstaat voor meervoudig ruimtegebruik in de Noordzee. Hiermee winnen zij kennis en capaciteit van Rijkswaterstaat (RWS) om hun concept de Multifunctionele Duurzame Zeeboerderij te gaan ontwikkelen. Het toenemend aantal functies op de Noordzee vraagt om meervoudig ruimtegebruik. Rijkswaterstaat, als beheerder van het Nederlandse deel van de Noordzee, wil dit graag stimuleren.

Samen met Alterra, WUR-PRI, Deltares, Impuls Zeeland, CMP, ECN, Imares, Koers & Vaart, Stevenshield en Eneco, hebben Hortimare, Ecofys en ATO een concreet plan uitgewerkt voor een multifunctionele duurzame zeeboerderij. De zeeboerderij richt zich in de eerste plaats op het kweken van zeewier voor voedsel, diervoer en energie. Het plan benoemt vervolgens een aantal functionele combinaties voor meervoudig ruimtegebruik. Te denken valt aan zeewierkweek met windenergie op zee, met zandwinning, met andere aquacultuur en met visserij.

‘Zeewier heeft de toekomst als duurzame groene grondstof voor vele doeleinden. Hiervoor moeten we gaan boeren op zee. Dit is een enorme uitdaging, maar biedt ook vele nieuwe kansen voor de Nederlandse industrie. Met deze prijs laat RWS duidelijk blijken ook te geloven in dit concept van meervoudig ruimtegebruik op zee,’ aldus Anouk Florentinus, projectleider binnen Ecofys.

Bij de prijsuitreiking op dinsdag 22 maart werd het voorstel geprezen vanwege een helder en concreet concept welke op korte termijn al gerealiseerd kan worden met interessante financiële perspectieven.

De eerst volgende stap zal zijn om een kleinschalige proefboerderij op zee te realiseren. Hier kunnen de eerste combinaties van zeewierkweek met andere functies worden onderzocht.
Binnenkort wordt een stichting opgericht door Hortimare, Ecofys, ATO en andere betrokkenen. Deze stichting zal zich inzetten voor de realisatie en het beheer van de proefboerderij. Ook zal de stichting kennis bundelen uit lopende zeewierkweekprojecten. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de onderzoekstrajecten van consortium Ecofys en consortium Hortimare binnen het SBIR (Small Business Innovation Research) programma voor zeewierkweek, opgezet door AgentschapNL. In deze SBIR-projecten worden de komende twee jaar de eerste kweekconcepten in open water getest. Medio 2013 loopt het onderzoekstraject af en zal de kleinschalige proefboerderij op zee een feit zijn.

Over Hortimare
Hortimare richt zich op de vermeerdering en veredeling van zeewieren. Jonge zeewieren worden door Hortimare op lijnen, netten en andere substraten aangebracht en geleverd aan de (toekomstige) zeeboerderijen. Hortimare doet onderzoek naar de beste vermeerderingsmethoden en selecteert de meest geschikte soorten voor de zeewierteelt. Het materiaal wordt onder andere al geleverd aan zalmenkwekers in Noorwegen waar experimenteel zeewier als waterzuiveringssysteem wordt ingezet.

Over Ecofys - www.ecofys.com
Ecofys is een toonaangevende kennis- en innovatieonderneming op het gebied van duurzame energie, energie-efficiency en klimaatverandering. Ecofys doet onderzoek en biedt oplossingen van productontwikkeling tot implementatiemanagement. Onder de klanten van Ecofys bevinden zich energiebedrijven, financiële instellingen, multinationals, regeringen en lokale overheden, internationale instituties, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bouwbedrijven en energieconsumenten wereldwijd.

Ecofys’ missie is ‘een duurzame energievoorziening voor iedereen’.

Over ATO Noord-Holland
ATO vervult als aanjager en investeerder een brugfunctie tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven in Noord-Holland. ATO doet dit in de rol van product- en marktontwikkelaar door onder andere het opzetten van economische clustering en participatie in startende duurzame bedrijven. ATO initieert en bundelt kennis, kunde en kapitaal in het ontwikkelingsproces ‘van idee tot markt’ om innovatieve succesvolle duurzame producten en diensten te realiseren met het oog op de creatie van kennisintensieve werkgelegenheid.

Neem voor meer informatie contact op met:

Mariëlle Vosbeek

Mariëlle Vosbeek
Press Office
Ecofys
Kanaalweg 15-G
3526 KL Utrecht
T: +31 (0)30 662-3402
E: press@ecofys.com