Ecofys als werkgever

Ecofys biedt haar personeel een inspirerende werkomgeving, interessante ontwikkelings- en carrièremogelijkheden en uiteraard een aantrekkelijk salarispakket. Over het algemeen gelden de onderstaande arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers, maar bepaalde ondernemingen en locaties kunnen hier wat betreft het specifieke pakket van afwijken. Onze belangrijkste arbeidsvoorwaarden zijn hieronder vermeld.

Salarissen

Onze concurrerende salarissen weerspiegelen zowel de lokale marktvoorwaarden als de vaardigheden, kennis en ervaring die van groot belang zijn om op het gebied van duurzame energie een toonaangevend bedrijf te blijven.

Bonusregelingen

Individuele bijdragen worden erkend en beloond met bonussen op basis van prestaties conform de bonusstructuur van Ecofys.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Duurzaamheid speelt bij ons op alle vlakken een grote rol. De secundaire arbeidsvoorwaarden verschillen per land, aangezien deze gedeeltelijk onderhevig zijn aan wettelijke regelingen. De secundaire arbeidsvoorwaarden behelzen vaak pensioenregelingen en diensten zoals ziektekostenregelingen en openbaar vervoer.

Evenwicht tussen werk en privé-leven

Voor zover het nodig en organisatorisch mogelijk is, zijn flexibele werktijden bij ons mogelijk. Deeltijd (vier dagen per week) behoort ook tot de mogelijkheden.

Internationale carrièremogelijkheden

Wij zijn werkzaam in verschillende landen en bieden internationale mogelijkheden. Je kunt ervan uitgaan dat je met collega's uit allerlei landen samenwerkt. Als lid van een zeer divers internationaal team, kan je op verschillende manieren expertise uitwisselen en meedoen aan projecten over de hele wereld.

Verlof en loopbaanonderbreking

Het aantal vrije dagen en de regelingen voor ouderschapsverlof die wij te bieden hebben, zijn aantrekkelijk. Loopbaanonderbrekingen en sabbaticals behoren bij ons ook tot de mogelijkheden.

Luisteren naar onze medewerkers

Regelmatig houden we enquêtes onder onze medewerkers om er achter te komen of er iets moet gebeuren of worden verbeterd. Deze enquêtes worden online gehouden, of in de vorm van discussiegroepen of interactieve webcasts. Zo wordt het Commitment Survey elk jaar online gehouden. Op die manier kan iedereen voorstellen doen om de werkomgeving te verbeteren of bepaalde punten aan de orde stellen.