News

Rijkswaterstaat en ProRail stellen land en water beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie

Gepubliceerd: 15/03/2017

Rijkswaterstaat en ProRail stellen delen van hun beheergebied (water en land) beschikbaar om duurzame energie op te wekken. Daarmee kunnen zij op den duur ruim in hun eigen energieverbruik voorzien en worden daarmee energieneutraal. Samen met de netbeheerders Liander, Stedin en Enexis verkennen zij de verdere kansen voor het opwekken van duurzame energie op hun eigen beheergebied.

Ecofys heeft, samen met Accenture, door middel van een serie workshops met alle betrokken partijen een inschatting gemaakt van het praktisch realiseerbaar potentieel duurzame energie op het beheergebied van Rijkswaterstaat en ProRail, gekeken naar verschillende financieel economische modellen en een realistisch groeipad voor de realisatie van het praktische potentieel duurzame energie geschetst.

Voor meer informatie, zie: Rijkswaterstaat en ProRail stellen grond en water beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie