News

Nieuwe routekaart voor de Nederlandse chemische industrie tegen 2050

Gepubliceerd: 07/03/2018

Met innovatie is het technisch mogelijk voor de Nederlandse chemische industrie om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80-95% te verminderen. De sector kan deze emissiereducties bereiken, terwijl het tegelijkertijd haar toegevoegde waarde kan groeien met 1% per jaar. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van de 2050 Roadmap die Ecofys, onderdeel van Navigant, en Berenschot opstelden voor op de Nederlandse Vereniging van Chemische Industrie (VNCI).

Vandaag hebben de leidende auteurs en de VNCI de routekaart gepresenteerd aan Eric Wiebes, de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat. Ecofys, onderdeel van Navigant, baseerde de studie op een uitgebreide analyse van opties, waaronder alternatieve grondstoffen (bijv. Biomassa), elektrificatie met hernieuwbare energie en het sluiten van de koolstofcyclus (bijv. Recycling van kunststoffen en koolstofafvang en -benutting (CCU)), en Carbon Capture & Storage (CCS).

De studie identificeert ook de aanzienlijke investering die nodig zal zijn om de beoogde emissiereductie tegen 2050 te realiseren. De vereiste investering bedraagt naar verwachting ongeveer EUR 63 miljard, waarvan ongeveer EUR 26 miljard wordt geïnvesteerd in de chemische industrie, en rond EUR 37 miljard in het energiesysteem.

Lees meer in het VNCI-persbericht en download het rapport.