News

Mengteelt kan potentieel voor duurzaam biogas enorm verhogen

Gepubliceerd: 17/03/2017

In een recente studie voor het Italiaanse Biogas Consortium (CIB) heeft Ecofys vastgesteld dat agrarische gewasopbrengsten drastisch kunnen stijgen zonder negatieve milieugevolgen als mengteelt (sequential cropping) wordt geïntroduceerd.

In Europa ligt landbouwgrond in de winter meestal braak. Wanneer gebruik wordt gemaakt van mengteelt worden in de winter gewassen geteeld na de gebruikelijke zomergewassen. Ecofys heeft de impact van deze werkwijze beoordeeld waarbij rekening is gehouden met de extra hoeveelheid biomassa die wordt geproduceerd en in welke mate positieve of negatieve effecten zich voordoen op de voedingsstoffen in de grond, bodemerosie, waterbeschikbaarheid, de biodiversiteit op het landbouwbedrijf en de koolstofbalans. De experts hebben ook de bedrijfseconomische voordelen van mengteelt beoordeeld en of het opgeschaald kan worden naar andere regio’s buiten Italië.

De studie richtte zich op een boerderij in het noord-italiaanse Po vallei. De focus werd gelegd op het combineren van snijmais als zomergewas (voor gebruik als veevoer) en triticale (voor biogas) als aanvullend wintergewas. De resultaten laten zien dat dit teeltsysteem veelbelovend is: de agrariër kan aanvullende inkomsten genereren door verhoogde opbrengst van de landbouwproductie van diervoer en grondstoffen voor biogas, zonder de bestaande voerproductie te moeten opgeven en negatieve milieueffecten. Een stijgend aantal van Italiaanse boeren gebruikt deze zogenoemde “Biogasdoneright” methode. Het biogas kan worden verwerkt tot biomethaan en worden ingezet in transport of elektriciteit en warmte. Zo kan de landbouwsector op duurzame wijze bijdragen aan de energietransitie.

Meer informatie is te vinden in het Engelse persbericht.