News

Ecofys ondersteunt VNCI bij het opstellen van zijn Routekaart 2050

Gepubliceerd: 12/05/2017

De combinatie Ecofys, onderdeel van Navigant, en Berenschot hebben van VNCI de opdracht gekregen om een Routekaart 2050 voor de chemische industrie in Nederland op te stellen. Beide bureaus hebben veel kennis over het uitwerken van routekaarten voor de chemie en klimaatbeleid, zoals de "European chemistry for growth" (Ecofys - A Navigant Company) en de "Routekaart chemie 2030". 

Voor het opstellen van de Routekaart zullen de VNCI en de Topsector Chemie de komende maanden nauw samenwerken met de chemieclusters en de ‘energie intensieve industrie’ trajecten bij VNO-NCW en VEMW. Onder andere de chemieclusters kwamen de afgelopen periode al naar buiten met visietrajecten. De Routekaart zal voortbouwen op de rapporten die zowel in Nederland als internationaal recent ontwikkeld zijn en zal zich toespitsen op de specifieke mogelijkheden van de chemische industrie in Nederland. De Routekaart 2050 moet resulteren in:

  • Input voor de energieagenda van het ministerie van Economische Zaken (Hoge temperatuur traject 2050) en het circulaire economie pakket (Grondstoffenakkoord).
  • Een kwantificatie van het aanwezige potentieel in de Nederlandse chemie om bij te dragen aan een drastische reductie van de uitstoot van broeikasgasemissies in Nederland in 2050.
  • Gedegen analyse voor beleidsmakers waar zij op verder kunnen bouwen in het maken van, voor de chemie relevante, beleidskeuzes.
  • Een leidraad om de innovatieagenda van de chemiesector in Nederland een vernieuwde impuls en focus te geven.

Voor meer informatie, zie: VNCI - Chemische industrie stelt Routekaart 2050 op