News

Ecofys identificeert potentieel voor 30 tot 40 procent goedkopere windenergie op land

Gepubliceerd: 06/07/2017

Ecofys, onderdeel van Navigant, heeft in opdracht van NWEA een verkenning gemaakt naar het potentieel voor kostprijsreductie voor windenergie op land. De experts hebben voor een aantal karakteristieke projectconfiguraties de kostprijs (levelised cost of electricity, LCoE) berekend, én het effect van technologische-, systeem- en institutionele innovaties en maatregelen op deze kostprijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gerenommeerde Ecofys kostenmodel dat in eerste instantie voor wind op zee is ontwikkeld.

De kostprijs voor grote (>= 36 MW) projecten voor windenergie op land kan met meer dan 40% worden gereduceerd van 70-80 €/MWh tot ca. 40-45 €/MWh. De kostprijs voor de kleinere (<36 MW) projecten kan tot 30% worden gereduceerd van 80-90 €/MWh tot 60-70 €/MWh.

Deze kostprijsreducties – een combinatie van technologische en niet-technologische systeem- en institutionele innovaties en maatregelen – kunnen binnen vijf jaar worden gerealiseerd. Zowel industrie als overheid dienen bij te dragen en/of het initiatief te nemen voor deze kostenreductie.

De kostprijsreductie van windenergie op land is daarmee voor een belangrijk deel een organisatorische en maatschappelijke uitdaging, waarbij enerzijds de industrie, anderzijds de samenleving en overheid een belangrijke rol spelen.

Meer informatie vindt u op: nwea.nl