News

Ecofys adviseert over duurzame biobrandstoffen in rondetafel van Tweede Kamer

Gepubliceerd: 27/04/2017

Vorige week organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over biobrandstoffen om parlementsleden op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Het gesprek richtte zich op de uitvoering van de EU ILUC-richtlijn en het recentere voorstel voor de nieuwe Richtlijn Hernieuwbare Energie. Experts op het gebied van biobrandstoffen uit de industrie, wetenschap en NGO’s namen deel aan het gesprek.

Carlo Hamelinck, Associate Director bij Ecofys, onderdeel van Navigant, was een van de uitgenodigde wetenschappelijke panelleden. Hij informeerde de Kamer over het potentieel dat duurzame biobrandstoffen bieden voor de transitie naar een koolstofarme vervoerssector en de vereisten om daadwerkelijk duurzame biobrandstoffen mogelijk te maken: een verbeterde CO2-prestatie, een focus op biobrandstoffen met een laag ILUC-risico en meer transparantie over de herkomst van biobrandstoffen.

De experts legde uit hoe innovaties in de landbouw kunnen bijdragen aan duurzamere biobrandstoffen en dat Nederland een leidende rol kan spelen in deze sector.

Meer informatie en het bijbehorende position paper vindt u op: tweedekamer.nl