Klimaatfinanciering ontsluiten

Internationale klimaatfinanciering aan lokale behoeften koppelen

De komende decennia moeten er biljoenen euro's worden geïnvesteerd in een CO2-arme toekomst om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. Internationale klimaatfinanciering kan bijdragen aan het dichten van de missiekloof en kan landen in staat stellen zich duurzaam te ontwikkelen conform hun nationale prioriteiten. Ecofys koppelt internationale klimaatfinanciering aan lokale behoeften om een CO2-arme implementatie te faciliteren, met name in ontwikkelingslanden. Wij zijn actief in de complete financieringsketen, van bron tot ontvangers.

Financieringsinstrumenten leveren

Onze expertise met betrekking tot energiebeleid en financieringsinstrumenten stelt ons in staat investeringen in klimaatfinanciering te faciliteren. Ecofys helpt u strategieën te ontwikkelen ten behoeve van klimaatmitigatie en beleid om zo klimaatactie te stimuleren. Wij hebben landen ondersteund bij het organiseren van dialogen met belanghebbenden, het ontwikkelen van INDC's, (Intended Nationally Determined Contributions - beoogde nationaal vastgestelde bijdragen), het ontwerpen van NAMA's (Nationally Appropriate Mitigation Actions - passende nationale reductiemaatregelen) en het opzetten van duurzame groeistrategieën. Ecofys ontwerpt financiële instrumenten die zich richten op openbare steun, om zo de risico's van particuliere investeerders te beperken. Voor de Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change Mitigation, hebben wij bijvoorbeeld veilen onderzocht als effectief instrument voor het kanaliseren van klimaatfinanciering als vorm van risicobeperking. Wij kunnen u ook helpen bij het opstellen van uw klimaatstrategie. Wij hebben de Europese Investeringsbank ondersteund bij de evaluatie van de eigen leenactiviteiten ten behoeve van klimaatacties en het opstellen van een nieuwe strategie op basis van bestaande initiatieven. Door met ons samen te werken krijgt u een overzicht van de markt en de beste oplossing voor uw situatie.

Daadwerkelijk realiseren

Ecofys ondersteunt zowel investeerders bij het voorbereiden en implementeren van rendabele projecten, als donors bij het identificeren van investeringsmogelijkheden. Wij maken de implementatie van NDC's mogelijk.
Bijvoorbeeld voor de Duitse ontwikkelingsbank KfW en Bank of the Philippines identificeren, evalueren en implementeren we investeringen in duurzame energie en projecten op het gebied van energie-efficiëntie.
Wij hebben de International Renewable Energy Agency (IRENA) geholpen bij het ontwikkelen van een financiële navigatiehulp, die ontwikkelaars van projecten voor duurzame energie helpt bij het identificeren van geschikte financieringsbronnen. Voor het Global Green Growth Institute hebben wij een online tool gebouwd voor het presenteren van financiële- en risicobeperkingsinstrumenten, inclusief actueel beleid ten aanzien van energie-efficiëntie en duurzame energie.

De impact van klimaatfinanciering vergroten

Ecofys traceert en evalueert de impact van klimaatfinanciering om deze te vergroten. Wij kunnen inzoomen op project-, programma- of beleidsniveau of een momentopname bieden van de wereldwijde situatie, al naar gelang uw behoeften. In Tunesië ontwierpen we een gedetailleerd MRV-systeem (meten, rapporteren en verificeren) voor de bouwsector, waarbij emissiereducties, duurzame ontwikkelingsvoordelen en geldstromen onder de loep werden genomen. Voor alle aangesloten banken van de International Development Finance Club (IDFC) brachten wij de wereldwijde geldstromen voor klimaatfinanciering in kaart. Gebruik onze tracerings- en evaluatievaardigheden om de inzichten te verwerven die u nodig hebt.

Bekijk onze uitgelichte projecten om meer te weten te komen en laat ons weten hoe wij u kunnen helpen uw klimaatfinancieringsuitdagingen aan te gaan.

Thijs Aarten, Managing Director en EME Energy Practice Leader, en Katja Eisbrenner, Director, hebben tijdens een webinar in aanloop naar Innovate4Climate 2017 hun inzichten gedeeld over de financiering van de toekomst en het opschalen van low-carbon projecten. De webinar werd georganiseerd door UN Climate Action. Luister hier naar de webcast: 

Uw contactpersoon

Noémie Klein
Climate Strategies and Policies
E-mail
Solar energy in Mongolia © kagemusha - Fotolia.com