Energie-efficiëntie opschalen

Energie-efficiëntie als topprioriteit. Hoe doen we dat?

Verbetering van de energie-efficiëntie is een cruciale factor voor het bereiken van energie- en klimaatdoelen.
Het vermindert de afhankelijkheid van externe leveranciers van olie en gas, het helpt economische, milieu- en sociale kosten te verlagen en het verbetert de gezondheid en het welzijn. De Europese Unie heeft verschillende beleidslijnen geïmplementeerd om de productie en het verbruik van energie efficiënter te maken. Er zijn nationale strategieën en -actieplannen ontwikkeld die momenteel in de praktijk worden gebracht. Kijkend naar de toekomst, vormt een verbeterde efficiëntie een integraal onderdeel van een geïntegreerd, duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem. In 2016 vinden verschillende evaluaties van gerelateerde richtlijnen plaats, die mede bepalend zijn voor het toekomstige energiebeleid.

In alle sectoren ligt nog een enorm potentieel aan kansen, maar obstakels voor het verbeteren van de energie-efficiëntie moeten wel uit de weg worden geruimd. Zowel overheden, bedrijven en consumenten moeten gerichte actie ondernemen. Maar het blijft een uitdaging om enerzijds investeringen aan te moedigen en innovatieve business modellen te creëren en anderzijds consumenten te stimuleren om energie-efficiënte maatregelen te nemen. We moeten op een eenvoudigere manier communiceren over de voordelen van energiebesparingen, bijvoorbeeld door 'energieproductiviteit' als indicator te gebruiken.

Het ondersteunen van effectief energie-efficiëntiebeleid op EU- en nationaal niveau

Ecofys biedt expertise in het ontwerpen, implementeren en evalueren van beleidsstrategieën en instrumenten voor energie-efficiëntie, zowel op EU-niveau als binnen de lidstaten. Ons team kan uw beleidsvormingsproces ondersteunen, bijvoorbeeld door beleidsopties te evalueren, haalbaarheidsstudies voor te bereiden, marktanalyses uit te voeren en methodologische kaders met definities en standaarden te ontwikkelen. Wij houden enquêtes, interviews en gesprekken met belanghebbenden zodat u prioriteiten kunt stellen in uw acties en concrete maatregelen kunt nemen. Wij combineren beleidskennis met technologische, financiële en politieke expertise om geïntegreerde energie-efficiëntiestrategieën te ontwikkelen en creatieve, 'out of the box' benaderingen en methoden te ontwerpen.

Inzicht verwerven in de gevolgen van energiebeleid voor uw bedrijf

Ecofys beschikt over kennis van huidige en komende beleidslijnen en voorschriften op het gebied van energie-efficiëntie. Wij kunnen u helpen een centrale positie te verwerven in de discussies over beleidsinstrumenten en de kansen en bedreigingen onderzoeken die verschillende beleidslijnen voor uw bedrijf betekenen. Als u uw bedrijfsstrategie samen met ons ontwikkelt, krijgt u de opties gepresenteerd die het beste toekomstpas zijn voor uw bedrijf. Wij kunnen u tevens ondersteunen bij het monitoren van de gevolgen van uw acties. De noodzaak van een verbeterde energie-efficiëntie heeft geleid tot een groeiende energie service markt en heeft de deur geopend naar nieuwe en innovatieve bedrijfsmodellen. Ecofys analyseert deze markt en geeft aan welke kansen er voor uw bedrijf liggen.

Neem contact op via bovenstaande link, vertel ons welke uitdagingen u heeft op het gebied van energie-efficiëntie en verwerf de inzichten die u nodig hebt.

Uw contactpersoon

Katja Dinges
Energy Policies
E-mail
Scale up energy efficiency (c) fotolia.com/smuki