Bestendigheid op klimaatgebied vergroten

Bestand zijn tegen het weer van vandaag en het klimaat van morgen

Ecofys beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van klimaatadaptatie. Wij ondersteunen steden, nationale- en wereldwijde organisaties, zowel in de publieke als private sector, met zowel grote als kleine aanpassingen aan klimaatverandering. Naast ervaring op het vlak van klimaatadaptatie, hebben wij kennis van het tegengaan van klimaatverandering, en van milieubeleid en -regelgeving. Dit omvat duurzame energie, energiemarkten en energie-efficiëntie. Onze doordachte aanpak waarborgt dat de oplossingen die wij ontwikkelen op het gebied van adaptatie, zowel koolstofarm als klimaatbestendig zijn en toegesneden zijn op het mitigatiebeleid.

Bij het ontwerpen van manieren waarop organisaties zich kunnen aanpassen aan klimaatverandering streeft Ecofys naar:

  • het verminderen van de kwetsbaarheid voor het weer van vandaag en het beoordelen van de mate van verandering van deze kwetsbaarheid over de tijd;
  • het vergroten van de bestendigheid tegen een veranderend klimaat;
  • het identificeren en benutten van kansen;
  • het verlagen van de kosten van bedrijfsverstorende klimaatverandering; en
  • het toepassen van benaderingswijzen die geschikt zijn voor complexe omgevingen in meerdere sectoren, zoals de stadsomgeving.

Uw leveringsketen bestand maken tegen de impact van klimaatverandering

Hoewel risicomanagement binnen de gehele keten inmiddels gebruikelijk is, geldt dit niet voor het identificeren en ontwikkelen van adequate maatregelen voor klimaatrisico's. Desalniettemin komen bedrijven door de veranderende aard en diversiteit van leveringsketen steeds meer bloot te staan aan risico's. Gebruik onze expertise om uw leveringsketen weerbaar te maken tegen zowel geleidelijke klimaatveranderingen als meer frequente extreme gebeurtenissen.

Strategieën en actieplannen ontwikkelen om de klimaatbestendigheid te vergroten

Het integreren van adaptatieplannen in bestaande strategieën voor CO2-reductie en koolstofarme roadmaps, is van cruciaal belang voor een succesvolle aanpassing aan klimaatverandering. Wij doen dit door middel van maatwerkstrategieën voor organisaties en bedrijven. Ecofys begeleidt u in alle fasen, van het ontwerpen van een strategie tot het ontwikkelen en in praktijk brengen van aanpassingsplannen die aansluiten op bestaande CO2-reductie inspanningen.

Inzicht hebben in het veranderende beleidslandschap

Kennis en besef van de noodzaak van klimaataanpassingen nemen toe. Ecofys adviseert beleidsmakers op europees, nationaal en regionaal niveau over klimaataanpassing. Wij gebruiken onze expertise om u oplossingen te bieden op basis van beleids- en strategieanalyse en een evaluatie van de huidige beschikbare adaptatiekennis. Naarmate het probleem van adaptatie steeds prominenter wordt, komen er meer gerelateerde beleidslijnen, normen, controle- en rapportagevereisten en in sommige gevallen, reguleringen.

Maak gebruik van onze kennis om inzicht te krijgen en u voor te bereiden op de veranderingen die komen gaan!