Beperk energie- en klimaatrisico's

Beheers de energie- en klimaatrisico's in uw supply chain

Wij bieden een grondige analyse aan van uw huidige bedrijfsmiddelen en activiteiten, en van de producten of diensten die u levert. Wij kijken naar uw markten en stellen de vraag: wat zijn de risico's en kansen in een wereld van veranderend consumentengedrag en beleid? Met onze expertise op alle beleidsgebieden met betrekking tot energieverbruik en CO2-uitstoot en onze ervaring in alle belangrijke marktsegmenten kunnen wij u helpen de antwoorden te vinden.

Profiteer van onze kennis van energieprijzen

Ontvang door feiten gestaafde aanbevelingen voor het verwerven van energie uit de optimale bron.Identificeer inkomstenstromen die niet aan kernactiviteiten zijn gerelateerde en die ontstaan zijn door marktprikkels of stimuleringsmaatregelen van wetgevende instanties. Ecofys is altijd op de hoogte van ontwikkelingen in de markt en van de wet- en regelgeving die van invloed zijn op de energieprijzen. Wij combineren deze informatie met kennis van industriële processen, gerelateerde CO2-emissies en profielen op het gebied van energieverbruik. Door onze waardevolle inzichten, bent u in staat om de energiekosten van uw productielocaties te verlagen en een stap vóór te blijven in uw onderhandelingen met nutsbedrijven en leveranciers van energiediensten (ESCO’s). Gebruik onze kennis om nauwkeurig uw kostenstructuur te berekenen zodat u uw strategie en concurrentiepositie kunt versterken.

Maak optimaal gebruik van de CO2-markt

Met onze Carbon Complete Service, overeenkomstig de meest recente wettelijke vereisten, biedt Ecofys u een allesomvattend one-stop pakket dat naleving van alle wettelijke ETS-verplichtingen (Emissions Trading System - emissiehandelssysteem) van de EU waarborgt. Onze experts optimaliseren de naleving van het EU ETS voor energie-intensieve bedrijven op basis van hun jarenlange ervaring in een breed scala van bedrijfstakken.
Doordat Ecofys zorg draagt voor alle tijdrovende en kennisintensieve ETS-verplichtingen, kunt u zich concentreren op uw kernactiviteiten. Los van het EU ETS ondersteunen wij bedrijven met interne strategieën voor CO2-prijsstelling en adviseren wij hoe zij kunnen profiteren van nieuwe marktmechanismen die opkomen in de internationale CO2-markt. Wij kunnen u optimaal laten profiteren van de CO2-prijzen.

Verminder de impact van de CO2-tarieven op uw bedrijfsvoering

Maak gebruik van onze ondersteuning bij uw voorbereidingen voor de EU ETS-ontwikkelingen na 2020. Wij evalueren blootstelling aan carbon leakage en onderzoeken mogelijkheden voor financiële vergoedingen ten gevolge van stijgende elektriciteitskosten in het kader van EU ETS. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van EU ETS-beleidsregels. Wij voeren aan ETS gerelateerde evaluaties uit voor meer dan 15 bedrijfstakken, waarbij we branches helpen een gemeenschappelijke strategie en visie te ontwikkelen. Wij voeren bovendien uitgebreide analyses uit van de energiegegevens en emissiekosten van individuele bedrijven.
Maak gebruik van onze expertise om inzicht te krijgen in de impact van het ETS op uw bedrijfstak. Gewapend met gegevens en inzichten wordt u een geloofwaardige partner in de discussie en bent u verzekerd van een optimaal eindresultaat.

Uw leveringsketen bestand maken tegen de impact van klimaatverandering

Hoewel risicomanagement binnen de gehele keten inmiddels gebruikelijk is, geldt dit niet voor het identificeren en ontwikkelen van adequate maatregelen voor klimaatrisico's. Desalniettemin komen bedrijven door de veranderende aard en diversiteit van leveringsketen steeds meer bloot te staan aan risico's. Gebruik onze expertise om uw leveringsketen weerbaar te maken tegen zowel geleidelijke klimaatveranderingen als meer frequente extreme gebeurtenissen.

Carbon exposure wordt in toenemende mate een risicofactor bij alle aspecten van de bedrijfsvoering. Ecofys staat klaar om uw organisatie te helpen inzicht te verwerven en deze risico's te beperken.