Zorgen voor een betrouwbaar energiesysteem

Als we de klimaatverandering binnen acceptabele grenzen willen houden, moet de energiesector CO2-arm worden gemaakt door de elektriciteitsproductie vanuit duurzame energiebronnen sterk op te voeren. Dit vereist een fundamentele verandering in de manier waarop energiesystemen gestructureerd en geëxploiteerd worden.
Elektriciteitsnetwerken moeten, net als technische apparatuur, normen en standaarden, worden aangepast aan deze nieuwe realiteit om een rendabele en betrouwbare elektriciteitsvoorziening te waarborgen tijdens en na de transitie. De technische expertise van Ecofys, gecombineerd met onze uitgebreide kennis van de veranderingen op energiemarkten en de wet-en regelgeving, stelt ons in staat een breed scala van diensten te leveren op de volgende gebieden:

'Smart Grids' en het waarborgen van de leveringszekerheid van energie

Tijdens de transitie worden grote, conventionele synchrone hoogspanningsgeneratoren vervangen door een keur aan kleine of middelgrote variabele generatoren die werken op duurzame energie. Deze zijn met elkaar verbonden via distributienetwerken, oftewel 'smart grids', die voornamelijk bestaan uit inverter energietechnologieën. Deze architectuurverandering vraagt om een systeem dat een veelheid aan verschillende actoren kan coördineren en enorme datastromen kan verwerken. Wij helpen u om deze uitdaging het hoofd te bieden: ons werk varieert van het beoordelen van de leveringszekerheid tot het ontwerpen van transitiestrategieën voor uw assetmanagement. Maak gebruik van onze gezaghebbende expertise op het gebied van transitie en stabiliteit van onderling verbonden systemen, en het ontwerp van toekomstige netwerkcodes.

Bredere marktintegratie faciliteren door middel van 'supergrids'

Als we een grotere bijdrage van duurzame energiebronnen in Europa willen, moeten we zorgen voor regionale integratie van markten. Hiervoor is uitbreiding van de energietransmissie op continentale schaal nodig. Die kan geleverd worden door gekoppelde transmissiecorridors, oftewel 'supergrids'. Wij kunnen u helpen bij een strategische evaluatie van de kosten en voordelen van verschillende regionale netwerkconfiguraties, het analyseren van operationele behoeften en het naleven van mogelijke toekomstige regelgeving. We hebben een leidende rol vervuld bij het ontwerp van offshore elektriciteitsnetwerken in de Noordzee en bij het evalueren van de voordelen van de Projecten van Gemeenschappelijk Belang van de EU.

Maak gebruik van onze toonaangevende expertise op dit gebied en doe kennis op die u verder helpt.

Uw contactpersoon

Edwin Haesen
Energy Systems and Markets
E-mail
electrical substation © theyok - Fotolia.com