Werken aan CO2-arme steden

Uw handleiding voor CO2-arme steden

Steden spelen een cruciale rol bij het beperken van klimaatverandering en de gevolgen ervan. Na het historische klimaatakkoord van 2015 is de wereld klaar om woorden om te zetten in daden en een begin te maken met de ontwikkeling van CO2-arme steden. Toch kan de complexiteit van de vereiste transformatie een verlammende werking hebben. Vaak spelen plannen niet adequaat in op de bestaande situatie in een stad of voorzien ze niet in alle behoeften voor openbare dienstverlening. Gemeentebesturen hebben tal van opties, waarbij duidelijke prioriteiten moeten worden gesteld. Wij kunnen u door de relevante beleids-, besluitvormings- en implementatieprocessen leiden door onze kennis van technologieën, middelen, belanghebbende partijen en beleidsinstrumenten. Door complexiteit weg te nemen en u te helpen om effectieve opties te prioritiseren, helpen wij u om met uw CO2 doelstellingen op schema te blijven.

Welk plan van aanpak past het beste bij u?

Bij het ontwikkelen van CO2-arme steden,  komen tal van vragen op die beantwoord moeten worden voordat u duurzame beslissingen voor de toekomst kunt nemen:

  • Wat zijn de voordelen voor industrie en inwoners?
  • Hoe kunnen we  toekomstbestendige verbanden leggen tussen vraag en aanbod voor verwarming, koeling en elektriciteitsvoorziening?
  • Welke kosten zijn er verbonden aan die transitie?
  • Hoe financieren we dit en wat zijn de geschikte bedrijfsmodellen?
  • Hoe kunnen we beleid ontwerpen dat effectief is op internationaal, nationaal en gemeentelijk niveau?
  • Hoe kunnen we partijen die een sleutelrol spelen hierin coördineren, motiveren en activeren?

Wij helpen u de meest geschikte oplossingen voor uw situatie te vinden.

Maak gebruik van onze alomvattende expertise

Een stad is een microkosmos waarin tal van belanghebbenden zijn betrokken bij de transitie naar een CO2-arme omgeving. Wij werken samen met tal van belanghebbenden die betrokken zijn bij de transformatie naar CO2-arme steden, waaronder de Europese Commissie, nationale overheden, gemeenten, energiebedrijven, netwerkbeheerders en de industrie. Of u nu hulp nodig heeft met energie- en klimaatscenario's, beleid en regelgeving of toekomstige technologieën en diensten, u kunt gebruikmaken van onze kennis om er zeker van te zijn dat u de juiste beslissingen neemt voor de lange termijn.

Neem contact op om uw projectvragen te bespreken en laat ons u helpen bij het realiseren van CO2-arme steden.