Transport duurzaam maken

Het realiseren van duurzaam transport en mobiliteit vereist een geïntegreerde benadering van beleid en technologie, in samenwerking met de belangrijkste stakeholders. Het is een speelveld met tal van uitdagingen voor beleidsmakers en bedrijven waarin lange termijn stedelijke planning en toenemend gebruik van alternatieve brandstoffen van belang zijn. Ons transport- en mobiliteitsteam beschikt over ruime ervaring in het ontwikkelen van strategieën om transportemissies te verlagen. Bijvoorbeeld door het gebruik van alternatieve brandstoffen, gedragsverandering, modal shift of verbeterde energie efficiëntie in wegtransport, zee- en binnenvaart, en luchtvaart.

Alternatieve brandstoffen evalueren

Wij beoordelen het volledige scala aan brandstofopties en identificeren de meest duurzame mix voor uw specifieke mobiliteitsbehoeften. Ons onderzoek biedt inzichten in trends, markten, barrières en kansen voor industrieën en beleidsmakers. Alle transport modaliteiten zullen de komende jaren in toenemende mate de fossiele brandstoffen moeten vervagen door duurzame alternatieve brandstoffen zoals (bio)gas, elektriciteit, biodiesel of waterstof. Neem contact met ons op om meer te weten te komen over alternatieve brandstoffen en de diensten die wij kunnen bieden.

Transport CO2-arm maken

CO2-reductie binnen de transportsector beperkt zich niet alleen tot het gebruik van alternatieve brandstoffen en voertuig efficiëntie, maar betreft ook verlaging van de uitstoot van broeikasgassen op logistieke locaties, op luchthavens en in havens. Krijg inzicht in uw specifieke uitdagingen met betrekking tot CO2-reductie; wij stellen duurzaamheidscriteria vast en onderzoeken de mogelijkheden om CO2-arme oplossingen en technologieën te introduceren. Om de emissies van schepen op aanlegplaatsen te verlagen, ontwikkelen wij bijvoorbeeld business cases voor het gebruik van walstroom. Ecofys evalueert tevens de impact en het succes van beleidsinstrumenten voor transport, zoals de elektrische mobiliteitsfondsen van de Duitse overheid. Met onze brede expertise zijn wij in staat uw bedrijf te ondersteunen bij het opstellen van wetenschappelijke doelen voor broeikasgasreducties, waarna deze doelen kunnen worden doorvertaald naar concrete maatregelen in uw supply chain.

Graag helpen wij u om uw transport duurzaam te maken.